ZigaForm version 5.7.6

Likumdošana

Šajā sadaļā ir apkopoti saldēšanas iekārtu nozarei saistošie normatīvie akti, kā arī informācija par atbildīgām institūcijām

Rūpēsimies par dabu un apkārtējo vidi!

Mūsdienās aizvien vairāk tiek runāts par klimata pārmaiņām un to ietekmējošiem faktoriem. Tas atstāj ietekmi arī uz saldēšanas iekārtu nozari līdz ar jauno starptautisko un vietējo normatīvo aktu ieviešanu un prasību paaugstināšanu gan aukstumaģentu pielietošanā, gan arī būvniecības un energoefektivitātes standartos un noteikumos.

Rūpējoties par savu klientu un sadarbības partneru informētību, SIA “Genys” apkopoja būtiskākos normatīvos dokumentus, kas skar ikvienu no mums. Ikvienu, kas izmanto ledusskapi savās mājās, ikvienu, kas ražo vai tirgo pārtikas produktus un domā par uzņēmuma paplašināšanu un aukstuma sistēmas izvēli, ikvienu, kas rūpējas par mūsu kopīgām Mājām un vēlas tās atstāt arī nākamajām paaudzēm.

Valsts iestādes un asociācijas

Latvijas Saldētājiekārtu Inženieru Asociācija (LSIA) ne tikai nodrošina speciālistu sertificēšanu darbam ar aukstumaģentiem, bet arī rūpējas par jauno saldēšanas iekārtu speciālistu paaudzi, piedāvājot izglītības iespējas

Gadījumā, ja licence darbībām ar aukstuma aģentiem nepieciešama arī Jūsu uzņēmumam, tad šo speciālo atļauju Jūs varat saņemt Valsts vides dienestā.

Savukārt Latvijas Siltuma, Gāzes un Ūdens Tehnoloģijas Inženieru Savienības (LSGŪTIS) Sertificēšanas centrs izsniedz Būvspeciālistu sertifikātus, saskaņā ar Būvniecības likumu un 2018. gada 20. marta Ministru kabineta “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumiem” 

Ja Jūs vēlaties iegūt īsu ieskatu par ozona slāņa aizsardzību un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, tad Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā Jūs atradīsiet pamata informāciju.

Normatīvie akti 

Galvenie starptautiskie dokumenti par ozona slāņa aizsardzību un to noārdošām vielām:

  • Vīnes konvencija par ozona slāņa aizsardzību
  • Monreālas protokols par ozona slāni noārdošām vielām
  • Un kā pēdējie uz šo dokumentu pamata pieņemtie 2016. gadā Kigali grozījumi, kas stājas spēkā 2019.gada janvārī, kuru kopsavilkums apskatāms šeit
  • Runājot par klimata pārmaiņām nevar neminēt Apvienoto Nāciju Organizācijas vispārējās konvencijas Kioto protokolu 

Eiropas Savienībā ozona slāni un fluorētās siltumnīcefekta gāzes regulē:

Sekojošās Eiropas Komisijas Īstenošanas Regulas nosaka minimālās prasības personu sertifikācijai Eiropas Savienībā darbam attiecīgās nozarēs:

  • 2015/2066 (aizvieto 305/2008) – darbam ar stacionārām elektrosadales iekārtām,
  • 2015/2067 (aizvieto 303/2008) – aukstumiekārtām, gaisa kondicionēšanas iekārtām, siltumsūkņu iekārtām un kravas refrižeratorautomobiļu un refrižeratorpiekabju aukstumiekārtām,
  • 304/2008 – ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem,
  • 306/2008 – fluorēto vielu rekuperācijai, 
  • 307/2008 – mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām
Latvijas saldētājinženieru asociācijaLSGŪTISValsts Vides dienests
Translate »